rondleiding

AWBZ wordt Wlz

De AWBZ gaat vanaf 1 januari 2015 veranderen in de Wet langdurige zorg. Dit is een nieuwe Wet voor de zwaarste langdurige zorg die beter passen bij de huidige zorgvraag van cliƫnten. Lichtere vormen van ondersteuning en zorg uit de AWBZ gaan over naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Zorgvragers die nu al AWBZ-zorg ontvangen, krijgen te maken met een overgangsregeling.

Wat is de Wlz?

De Wet langdurige zorg is de voormalige AWBZ en zorg via de Wlz krijg je als je de hele dag zorg dichtbij huis nodig hebt. De Wlz zorgt dan dat je de nodige zorg in een instelling of thuis krijgt. Wanneer de zorg of het toezicht thuis plaatsvindt moeten de kosten wel verantwoord worden en mag het niet duurder zijn dan wanneer je verblijft in een instelling.

Welke zorg valt onder de Wlz?

De volgende zorg valt onder de Wlz: verblijf in een instelling, persoonlijke verzorging, begeleiding, verpleging, behandeling, individueel gebruik van hulpmiddelen om te bewegen en voor vervoer, vervoer van en naar dagbesteding en dagbehandeling en aanpassing aan de woning.

Indicatie door het CIZ

Vanaf 1 januari 2015 kijkt het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of je recht hebt op Wlz-zorg. Het CIZ kijkt bijvoorbeeld of je de hele hele dag intensieve zorg en toezicht nodig hebt. Het CIZ stelt een indicatie en een zorgprofiel vast.

Na deze indicatie kun je kiezen uit een verblijf in een instelling, zorg thuis met een volledig pakket thuis (vpt), een persoonsgebonden budget (pgb) of een modulair pakket thuis (mpt). Een mpt krijg je als je niet het volledige zorgaanbod van een instelling nodig hebt of de zorg niet zelf via een pgb wilt regelen. Met het mpt kun je zorg door een instelling combineren met een pgb.

De Wlz wordt uitgevoerd door regionale zorgkantoren. Zorgkantoren werken voor alle zorgverzekeraars in Nederland en hebben zorgplicht. Dat betekent dat het zorgkantoor moet zorgen dat jij de zorg krijgt waar je recht op hebt. Het zorgkantoor koopt de zorg in bij de nodige instellingen. Dit doet het zorgkantoor voor mensen die in een instelling gaan verblijven en voor mensen die met vpt of mpt thuis zorg krijgen. Ook als je een pgb krijgt, krijgt u dit van het zorgkantoor.

Voor mensen die nu in 2014 al een indicatie voor AWBZ-zorg hebben, geldt een overgangsregeling. Als je geen recht hebt op zorg via de Wlz, dan kun je je misschien beroepen op de Wmo. De gemeente levert deze zorg.