rondleiding

Zorgovereenkomst PGB

Vanaf 2015 gaat het trekkingsrecht in. Voor pgb-houders geldt vanaf dan de Sociale Verzekeringsbank jouw zorginstellingen en zorgverleners vanuit jouw pgb betaalt. Om die rekeningen te kunnen betalen heeft de SVB jouw zorgovereenkomst nodig, die jij zelf moet indienen.

Een zorgovereenkomst is de schriftelijke overeenkomst met jouw zorgverlener of zorginstelling. Als je nog geen zorgovereenkomst hebt, moet je die dus nog maken.

Als je in 2015 in de Awbz/Wlz zit, dan stuur je je zorgovereenkomst niet naar de SVB, maar naar jouw zorgkantoor. Het zorgkantoor zal mensen in de AWBZ/Wlz daarnaast ook vragen om een zorgbeschrijving. Pgb-houders die niet in de AWBZ/Wlz zitten, hoeven vooralsnog geen zorgbeschrijving in te dienen.