rondleiding

Zorgbeschrijving PGB

Vanaf 2015 wordt het trekkingsrecht ingevoerd. Trekkingsrecht betekent dat jouw pgb voortaan direct op de rekening van de SVB komt, die ook jouw zorginstellingen en zorgverleners betalen. Als je in 2015 in de AWBZ/Wlz zit en recht hebt op pgb van het zorgkantoor, dan dien je je zorgovereenkomsten in bij het zorgkantoor. Het zorgkantoor zal pgb-houders in de AWBZ/Wlz daarnaast ook vragen om een zorgbeschrijving. Deze zorgbeschrijving bevat de volgende onderdelen:

  • Naam budgethouder
  • BSN budgethouder
  • (Bedrijfs)naam van de zorgverlener
  • Telefoonnummer van de budgethouder
  • Een antwoord op de vraag: wat komt de zorgverlener bij jou doen en hoe vaak?
  • Een antwoord op de vraag: waarom is deze zorg bij jou nodig?
  • Een ondertekening van de zorgbeschrijving met de datum, een handtekening van de budgethouder en een handtekening van de hulpverlener.